Fibromialgia – nierówna walka z bólem

Zdrowie

Fibromialgia jest chorobą o nieznanej przyczynie, na której obraz kliniczny składa się przewlekłe odczuwanie bólu w miejscach typowych oraz uogólnionym bólem mięśniowo-stawowym. Na ogół chorują kobiety o morfologii kaukaskiej. Prócz bólu osoby cierpiące na fibromialgię muszą zmagać się z zaburzeniami snu, lękiem, depresją czy zmęczeniem. Jest to szeroki wachlarz dolegliwości, który w sposób drastyczny wpływa na jakość życia.
Rozpoznanie choroby nastręcza klinicystom dużych problemów. Przede wszystkim dlatego, że nie ma badań dodatkowych, które mogłyby przybliżyć prawidłowe rozpoznanie. Diagności opierają się głównie o badanie podmiotowe i wykluczenie innych chorób. Sposobem na przybliżenie się do prawidłowego rozpoznania stanowią kwestionariusze i mapy bólu ciała.

Ból jest zjawiskiem odczuwanym subiektywnie i indywidualnie. Oznacza to, że jeżeli ktoś mówi, że go boli i ból jest silny to nikt nie ma podstaw wątpić, że tak się nie dzieje. Znamy dwa główne rodzaje bólu – ostry i przewlekły. W przypadku bólu ostrego można łatwo ustalić bodziec, który go wywołuje. Niestety ustalenie przyczyn bólu przewlekłego jest bardziej skomplikowane. Dodatkowo leczenie go nastręcza dużej ilości problemów. Dlatego też powstaje pytanie – fibromialgia jak lepiej radzić sobie z bólem? Pierwszą nasuwającą się odpowiedzią jest fakt, że osoby, które doświadczają bólu przez długi czas powinny zaimplementować do swojego życia nie tylko rozwiązania farmakologiczne (leki przeciwbólowe, leki przeciwdepresyjne), ale także oddziaływania psychologiczno-psychoterapeutyczne. Podstawą do tego typu podejścia jest wspomniany wyżej fakt o subiektywnym odczuwaniu bólu. Dlatego też osoby, które doświadczają lęku zdecydowanie częściej klasyfikują dany bodziec bólowy jako silniejszy niż pozostałe grupy osób badanych. Odziaływania psychoterapeutyczne ukierunkowane na radzenie sobie z lękiem mogą przynieść korzyść dla osób, które odczuwają przewlekły ból. Innym sposobem na łagodzenie dolegliwości stanowi wysiłek fizyczny. Zwłaszcza długotrwały wysiłek aerobowy. Dzieje się tak, gdyż organizm wytwarza endogenne opioidy, które modulują transmisje bólu. Pozostałe metody redukcji bólu stanowi akupunktura, hydroterapia, krioterapia czy przezczaszkowa stymulacja prądem stałym.

Radzenie sobie z bólem jest trudnym zagadnieniem, które wymaga efektywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem oraz wspierającego środowiska najbliższych. Niestety nie każdy może liczyć na wystarczającą uwagę ze strony otoczenia, co wydłuża lata spędzone w cierpieniu.

Zdrowie
Alergia pokarmowa oraz nietolerancje – kilka informacji

Alergia pokarmowa powoduje powtarzalne objawy, które występują po spożyciu pokarmów, które nie pojawiają się w przypadku osób zdrowych. Nieprzyjemne objawy mogą nastąpić po spożyciu nawet niewielkiej ilości pokarmu. Alergia najczęściej dotyczy produktów mlecznych, jaj, ryb oraz owoców morza, przypraw, cytrusów i zbóż. Więcej informacji na temat alergii pokarmowej znajdziesz w …

Zdrowie
Preparaty medycyny naturalnej z Tybetu

Z uwagi na położenie Tybetu (otoczony górami, w większości na Wyżynie Tybetańskiej) czy brak rozwiniętego przemysłu, sprawiły, że w miejscu tym wciąż można znaleźć endemiczne gatunki roślin, które mają lecznicze właściwości wykorzystywane nie tylko w medycynie naturalnej. Co ma w sobie grzyb z Tybetu? Znany medycynie naturalnej grzyb z Tybetu …

Zdrowie
Najczęstsze objawy towarzyszące zapaleniu ucha

Czym jest zapalenie ucha? Zapalenie ucha środkowego z wysiękiem lub obrzęk i nagromadzenie płynu (wysięk) w uchu środkowym bez infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Może się tak zdarzyć, ponieważ nagromadzenie płynu utrzymuje się po ustąpieniu infekcji ucha. Może również wystąpić z powodu dysfunkcji lub niezakaźnej blokady trąbek Eustachiusza. Przewlekłe zapalenie ucha …